top of page

GARANTIE EN DEFECT VOORWAARDEN 

GARANTIE & DEFECT

 

 

Garantie en Defect voorwaarden van Eric de Kort BV uit Kaatsheuvel (EDK)

Laatst aangepast op 12 februari 2019

 

Garantietermijn

Wettelijke garantie
Wanneer u een product bij ons koopt heeft u ten alle tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen.

Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

Garantie gebruikte onderdelen
Deze garantie geldt alleen voor de door ons aangeboden gebruikte onderdelen. De standaard garantie op deze onderdelen is 3 maanden.

De garantie op een motorblok en/of versnellingsbak bedraagt 3 maanden, mits deze aantoonbaar zijn vervangen door een gecertificeerde garage.

Op gereviseerde onderdelen zit, mits anders overeengekomen, 12 maanden garantie.

Stappenplan Garantie en Defecten

Wilt u een artikel aanbieden voor garantie? Neem dan telefonisch contact op met Eric de Kort via +31 (0) 416-280179.

Kosten

U kunt het artikel voor garantie naar ons voor uw eigen kosten opsturen of langs brengen. Mocht het product, door onze fout, niet correct zijn dan zullen wij u kosteloos een vervangend exemplaar ter beschikking stellen. Mocht het product door uw fout niet correct zijn, of is het product door uw handelingen defect geraakt zijn de verzendkosten en kosten voor het nieuwe onderdeel voor uw rekening.

 

Afwijkende voorwaarden garantie en/of herroepingsrecht
 

 1. Door de koper foutief/niet nodig bestelde gebruikte onderdelen kunnen alleen in overleg met EDK retour genomen worden, mits de onderdelen in dezelfde staat verkeren als bij de levering. Op de onderdelen dient ons merkteken duidelijk aanwezig te zijn en de koper dient de originele factuur te overleggen. De koper ontvangt dan een creditnota van het aankoopbedrag. Verzendkosten worden niet vergoed. U kunt geen rechten ontlenen uit dit voorgaande.

 2. Indien EDK om welke reden dan ook gehouden is om enige schade, veroorzaakt door gebruikte onderdelen, toch te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk of kleiner dan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.

 3. Kosten gemaakt voor het in,- en uitbouwen, veranderen of wijzigen van het gebruikte product door derden worden nimmer in behandeling genomen.

 4. De koper kan geen aanspraak maken op garantie of retour:

 • indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

 • indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied; 

 • indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot garantie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten; 

 • Electronische componenten worden nooit teruggenomen.

 • indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;

 • indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaard specificaties van de fabrikant;

 • indien er sprake is van ondeugdelijke en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd.;

 • indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

 

Suggesties en klachten

Heeft u suggesties hoe wij u beter van dienst kunnen zijn? Laat het ons weten, bij voorkeur per e-mail. EDK verbetert haar dienstverlening voortdurend en stelt uw reactie daarom zeer op prijs.

Bij EDK draait alles om tevreden klanten. Mocht u toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. Dien uw klacht uitsluitend schriftelijk aan:


Eric de Kort BV
Julianastraat 19
5171 GK Kaatsheuvel

U krijgt dan binnen 4 weken bericht .

bottom of page